Вход - Записване за спорт

Съобщения:
 1. Записването по интернет за учебната дисциплина спорт за зимния семестър на учебната 2021/2022 година е задължително
  За актуална информация, следете съобщенията на този сайт!
 2. ВАЖНО!!! Поради промени и допълнения в седмичните разписи на някои специалности, потоци и учебни групи от факултетите на ТУ – София, се удължава срока на електронното записване за вид спорт до 30.09.2021 17:00ч. Призоваваме вече записалите се студенти да проверят внимателно, дали записаният от тях вид спорт, ден и час отговарят на новите им седмични разписи в техните факултети, за да се избегне дублиране на упражнения и лекции със заниманията им по вид спорт.
  https://tu-sofia.bg/university/weeklyprograms
 3. Заниманията по вид спорт ще се провеждат според епидемиологичната обстановка в страната и действащите заповеди на Ректора на ТУ – София и Министъра на здравеопазването.

  a) Първото занимание по спорт за семестъра ще се проведе в присъствена форма пред спортния комплекс на ТУ - София - ДФВС, където ще Ви очакват преподавателите на съответните групи по вид спорт, в които сте се записали онлайн.

  б) Ако заниманията са в присъствена форма на обучение с практически учебни занимания, те ще се провеждат в спортния комплекс на ТУ – София по седмичната програма на ДФВС.

  в) Ако заниманията са в отдалечена форма на обучение в електронна среда, учебните занимания ще се провеждат в платформата Google Classroom. Информация ще бъде публикувана на страницата на ДФВС: https://tu-sofia.bg/faculties/read/42
 4. Програмата на заниманията по вид спорт ще бъде оповестена на входовете на спортния комплекс на ТУ – София - ДФВС.
 5. Всички редовни студенти от I и II курс трябва да се запишат задължително в учебно профилирани групи по вид спорт, както следва:
  За ПЪРВИ курс едно занимание седмично.

  За ВТОРИ курс две занимания седмично в два различни дни от седмицата.
  Записаните занимания по вид спорт не трябва да се дублират с упражнения и лекции от учебната програма за семестъра на съответния студент. Моля, отбележете си в седмичния разпис в кой ден и час и при кой преподавател сте се записали! Продължителността на едно занимание е 90 минути (2 учебни часа по 45 минути).
 6. Задължително трябва да имате спортен екип и маратонки – спортни обувки само за спорта, който практикувате в спортния комплекс на ТУ - София.
 7. Студентите, желаещи да запишат учебните дисциплини планинарство - туризъм и спортно катерене трябва да имат свободен полуден (сутрин от 9:00 до 12:00 или след обяд от 14:00 до 17:00 часа) в учебните дни и не записват втори спорт. Посещават заниманията само по веднъж седмично, тъй като те са с продължителност от 4 учебни часа.
 8. Студентите имащи здравословни проблеми, които не позволяват участието им в учебната дисциплина спорт през зимния семестър на учебната 2021/2022 година, могат да подадат медицинските си документи, (протокол от лекарска комисия с трима лекари, епикризи, решения на ТЕЛК) в спортния комплекс на ТУ – София – ДФВС при д-р А. Димова в срок до 10.10.2021 година, при следния график:
  Седмицата от 20 до 24.09.2021 – преди обяд:
  08:30-08:40 часа; 10:00-10:10 часа; 11:30-11:40 часа; 13:00-13:10 часа.
  Седмицата от 27.09. до 01.10.2021 – след обяд:
  14:30-14:40 часа; 16:00-16:10 часа; 17:30-17:40 часа.
  Седмицата от 04 до 08.10.2021 – преди обяд:
  08:30-08:40 часа; 10:00-10:10 часа; 11:30-11:40 часа; 13:00-13:10 часа.
  Студентите имащи основание за включване в учебните групи по адаптирана физическа активност (АФА I и АФА II), подали документите си в срок до 10.10.2021 год. ще бъдат разпределени в една от двете групи за контакт:
  Доц. д-р Ася Църова - asia23@tu-sofia.bg
 9. Заверка на семестъра по вид спорт се получава при изпълнен минимум от изискванията за учебната дисциплина спорт.
  Причини, поради които не може да бъде заверен семестъра по спорт:
  а) Незаписване в профилираните учебните групи по вид спорт за семестъра.
  б) Непосещение и недостатъчен брой присъствия в заниманията по вид спорт за семестъра.
 10. ТУ - София има представителни отбори по следните видове спорт:
  Аеробика и Чирлидинг, Бадминтон, Баскетбол, Бойни спортове, Волейбол, Гребане, Лека атлетика, Плуване, Тенис, Тенис на маса, Ски, Ски бягане, Сноуборд, Спортно катерене, Спортно ориентиране, Футбол, Хандбал. Студентите, които са активни спортисти, могат да се запишат в отборите. Тези студенти, които бъдат включени в тях, се освобождават от редовните занимания по спорт, но посещават тренировъчните занимания извън учебната програма на ДФВС и участват в състезания от спортния календар на АУС „Академик“. За повече информация, записване и контакт с треньорите на представителните отбори на ТУ - София в ДФВС, спортния комплексна ТУ - София.
 11. В края на семестъра студентите могат да проверят своята електронна заверка по учебната дисциплина спорт на:
  https://e-university.tu-sofia.bg/ETUS/zaverki/
Спортове
(заети/всички)
Аеробика
(38/40)
Бадминтон
(80/80)
Баскетбол
(320/320)
Волейбол
(200/200)
Гребане
(210/240)
Дамски фитнес
(398/400)
Лека атлетика
(123/160)
Планинарство
(160/160)
Планинарство II ниво
(28/40)
Плуване
(637/800)
Спортно катерене
(98/100)
Тенис на корт
(199/200)
Тенис на маса
(400/400)
Фитнес (Мъже)
(400/400)
Футбол
(360/360)
Общо
(3651/3900) 94%

Записване за спорт към ТУ-София © 2008 - 2022