Вход - Записване за спорт

Съобщения:
 1. Записването по интернет за учебната дисциплина спорт за летния семестър на учебната 2021/2022 година е задължително и ще започне от 4 февруари и ще продължи до 10 февруари /вкл./ 2022 година.
 2. Всички редовни студенти от I и II курс трябва да се запишат задължително в учебно профилирани групи по вид спорт, както следва:
  За ПЪРВИ курс едно занимание седмично.
  За ВТОРИ курс две занимания седмично в два различни дни от седмицата.
  Записаните занимания по вид спорт не трябва да се дублират с упражнения и лекции от учебната програма за семестъра на съответния студент.
  Моля, отбележете си в седмичния разпис в кой ден и час и при кой преподавател сте се записали! Продължителността на едно занимание е 90 минути (2 учебни часа по 45 минути). Призоваваме вече записалите се студенти да проверят внимателно, дали записаният от тях вид спорт, ден и час отговарят на новите им седмични разписи в техните факултети, за да се избегне дублиране на упражнения и лекции със заниманията им по вид спорт.
  https://tu-sofia.bg/university/weeklyprograms
 3. Заниманията по вид спорт ще се провеждат според епидемиологичната обстановка в страната и действащите заповеди на Ректора на ТУ – София и Министъра на здравеопазването. Съобразно тези в момента - Заниманията ще започнат в отдалечена форма на обучение в електронна среда и ще се провеждат в платформата Google Classroom.
  Информация ще бъде публикувана и на страницата на ДФВС: https://tu-sofia.bg/faculties/read/42
 4. Програмата на заниманията по вид спорт ще бъде оповестена на входовете на спортния комплекс на ТУ – София - ДФВС.
 5. Студентите, желаещи да запишат учебните дисциплини планинарство - туризъм и спортно катерене трябва да имат свободен полуден (сутрин от 9:00 до 12:00 или след обяд от 14:00 до 17:00 часа) в учебните дни и не записват втори спорт. Посещават заниманията само по веднъж седмично, тъй като те са с продължителност от 4 учебни часа.
 6. Студентите имащи здравословни проблеми, които не позволяват участието им в учебната дисциплина спорт през летния семестър на учебната 2021/2022 година, могат да подадат медицинските си документи, (протокол от лекарска комисия с трима лекари, епикризи, решения на ТЕЛК) в спортния комплекс на ТУ – София – ДФВС при д-р А. Димова в срок до 21.02.2022 година, при следния график:
  Седмицата от 07 до 11.02.2022 – преди обяд:
  08:30-09:00 ч.; 10:00-10:30 ч.; 11:30-12:00 ч.
  Седмицата от 14.02. до 18.02.2022 – след обяд:
  13:00-13:30 ч.; 14:30-15:00 ч.; 16:00-16:30 ч.
  Седмицата от 21 до 25.02.2022 – преди обяд:
  08:30-09:00 ч.; 10:00-10:30 ч.; 11:30-12:00 ч.
  или по е-мейл до: Доц. д-р Ася Църова - asia23@tu-sofia.bg
 7. Студентите имащи основание за включване в учебните групи по адаптирана физическа активност (АФА), подали документите си в срок до 14.02.2022 год. ще бъдат разпределени в учебната група по АФА.
  За контакт: Доц. д-р Ася Църова - asia23@tu-sofia.bg
 8. Заверка на семестъра по вид спорт се получава при изпълнен минимум от 13 от изискванията за учебната дисциплина спорт.
  Причини, поради които не може да бъде заверен семестъра по спорт:
  а) Незаписване в профилираните учебните групи по вид спорт за семестъра.
  б) Непосещение и недостатъчен брой присъствия в заниманията по вид спорт за семестъра.
 9. ТУ - София има представителни отбори по следните видове спорт: Аеробика и Чирлидинг, Бадминтон, Баскетбол, Бойни спортове, Волейбол, Гребане, Лека атлетика, Плуване, Тенис, Тенис на маса, Ски, Ски бягане, Сноуборд, Спортно катерене, Спортно ориентиране, Футбол, Хандбал, Шахмат. Студентите, които са активни спортисти, могат да се запишат в отборите. Тези студенти, които бъдат включени в тях, се освобождават от редовните занимания по спорт, но посещават тренировъчните занимания извън учебната програма на ДФВС и участват в състезания от спортния календар на АУС „Академик“. За повече информация, записване и контакт с треньорите на представителните отбори на ТУ - София в ДФВС, спортния комплекс на ТУ - София или чрез служебните им е-мейл адреси.
 10. В края на семестъра студентите могат да проверят своята електронна заверка по учебната дисциплина спорт на:
  https://e-university.tu-sofia.bg/ETUS/zaverki/
Спортове
(заети/всички)
Аеробика
(38/40)
Бадминтон
(80/80)
Баскетбол
(320/320)
Волейбол
(200/200)
Гребане
(201/240)
Дамски фитнес
(339/360)
Лека атлетика
(103/120)
Планинарство
(120/120)
Планинарство II ниво
(40/40)
Плуване
(535/720)
Спортно катерене
(60/60)
Тенис на корт
(200/200)
Тенис на маса
(400/400)
Фитнес (Мъже)
(400/400)
Футбол
(320/320)
Общо
(3356/3620) 93%

Записване за спорт към ТУ-София © 2008 - 2022