Записването онлайн НЕ е активно.

Влизането в системата се извършва чрез ЕГН/ЛНЧ и факултетен номер.
ЕГН/ЛНЧ:
Фак. номер:

Съобщения:

 1. Записването по интернет, ще бъде активно от 13:00 часа на 25.09.2017 (Понеделник) до 28.09.2017 (Четвъртък) включително.

 2. Всички редовни студенти от I и II курс, трябва да се запишат задължително два пъти седмично на спорт, в два различни дни. Моля, отбележете си в седмичния разпис в кой ден и час, и при кой преподавател сте се записали!

 3. Продължителността на един учебен час е 90 мин.

 4. Всеки студент трябва да запише два спортни часа в два различни дни или един час от спортовете катерене по въже, планинарство и спортно катерене, които се броят за два часа.

 5. Студентите не посещавали занимания в профилираните групи по вид спорт до 20.10.2017 г. отпадат от съответната заявена група и не подлежат на заверка на семестъра.

 6. С приключване на учебния семестър, при неизпълнен норматив от минимум 11 часа за едно занимание и минимум 22 часа за две занимания, заверка НЯМА да се дава и никакви компромиси НЯМА да бъдат правени!

 7. Задължително трябва да имате спортен екип и маратонки само за спорта.

 8. Студентите желаещи да запишат учебните дисциплини планинарство, спортно катерене и катерене по въже – спелеология не записват втора учебна дисциплина и посещават заниманията само по веднъж седмично, тъй като те са с продължителност от 4 учебни часа. Също така трябва да имат свободен полуден (сутрин от 9:00 до 12:00 или след обяд от 14:00 до 17:00 часа) в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък или петък. За повече информация, ДФВС к-т № 306, спортен комплекс на ТУ - София .

 9. Освободените от спорт, по медицински причини, трябва да подадат документи (протокол от лекарска комисия с трима лекари, епикризи, решения на ТЕЛК) в лекарския кабинет на спортния комплекс до 20.10.2017 г. Само студентите напълно освободените от спорт, включени в списъка изготвен от лекар към спортния комплекс на ТУ - София, ще получат електронна заверка в последната седмица на семестъра от З-ма.-директора по учебна дейност на ДФВС.

 10. Адаптирана физическа активност. По преценка на лекаря, може да има пренасочване към група с адаптирана физическа активност (АФА), която ще има занимания два пъти седмично с намалено физическо натоварване. Всички документи се подават при лекарката на спортния комплекс с краен срок 07 Октомври 2017 г. (Събота). На 09.10.2017 г. студентите включени в списъка за заниманията с АФА се явяват в 13:00 часа в зала № 319 на ДФВС, спортен комплекс на ТУ - София. Заниманията ще бъдат оповестени на информационните табла в спортния комплекс на ДФВС.

 11. ТУ - София има представителни отбори по следните спортове: Баскетбол, Волейбол, Гребане, Джудо, Лека атлетика, Плуване, Тенис на корт, Тенис на маса, Ски, Сноуборд, Спортно ориентиране, Футбол, Хандбал, Бадминтон. Студентите, които са активни спортисти, могат да се запишат в отборите. Тези студенти, които бъдат включени в тях, се освобождават от редовните занимания по спорт, но посещават тренировъчните занимания извън учебната програма и участват в състезания. За повече информация, записване и контакт с треньорите на представителните отбори на ТУ-София в ДФВС, спортния комплекс на ТУ - София.

 12. Напомняме на студентите получили условна заверка по спорт за Летния семестър на учебната 2016/2017 г., по заявление за невзети занимания по спорт. В срок от 02.10.2017 г. до 13.10.2017 г. да се явят в ДВФС, спортния комплекс на ТУ - София за записване и разпределение в профилираните групи по вид спорт за Зимния семестър на учебната 2017/2018 година.

 13. Студенти, които не могат да влязат в системата, могат да се запишат на място в спортния комплекс, в срок от приключването на електронното записване, до края на втората учебна седмица.

 14. За студентите ще има информационни лекции относно учебната дисциплина спорт на 26, 27 и 28.09.2017 г. от 09:30, 11:30, 13:45 и 15:45 часа. В сградата на ДФВС – Спортен комплекс на ТУ – София.

Статистика:

Разпределение по спортове (заети места/всички места):
 Аеробика (40/40)
 Баскетбол (400/400)
 Ветроходство (27/40)
 Волейбол (200/200)
 Гребане (337/360)
 Катерене по въже - Спелеология (40/40)
 Лека атлетика (80/80)
 Планинарство (240/240)
 Плуване (769/800)
 Спортно катерене (120/120)
 Тенис на корт (200/200)
 Тенис на маса (400/400)
 Фитнес (Жени) (400/400)
 Фитнес (Мъже) (400/400)
 Футбол (400/400)
Общо: (4053/4120)