Записването онлайн НЕ е активно.

Влизането в системата се извършва чрез ЕГН/ЛНЧ и факултетен номер.
ЕГН/ЛНЧ:
Фак. номер:

Съобщения:

  1. Записването по интернет, ще бъде активно от 27.09.2016 (Вторник) до 02.10.2016 (Неделя) включително.

  2. Всички редовни студенти от I и II курс, трябва да се запишат задължително два пъти седмично на спорт, в два различни дни. Моля, отбележете си в седмичния разпис в кой ден и час, и при кой преподавател сте се записали!

  3. Продължителността на един учебен час е 90 мин.

  4. Всеки студент трябва да запише два спортни часа в два различни дни или един час от спортовете катерене по въже, планинарство и спортно катерене, които се броят за два часа.

  5. С приключване на учебния семестър, при неизпълнен норматив от минимум 11 часа за едно занимание и минимум 22 часа за две занимания, заверка НЯМА да се дава и никакви компромиси НЯМА да бъдат правени!

  6. Освободените от спорт, по медицински причини, трябва да подадат документи (протокол от лекарска комисия с трима лекари, епикризи, решения на ТЕЛК) в лекарския кабинет на спортния комплекс от 19.09.2016 г до 07.10.2016 г. По преценка на лекаря, може да има пренасочване към група с адаптирана физическа активност (АФА), която ще има занимания два пъти седмично с намалено физическо натоварване. Заниманията ще бъдат оповестени на информационните табла в спортния комплекс на ДФВС. Само студентите напълно освободените от спорт, включени в списъка изготвен от лекар към спортния комплекс на ТУ - София, ще получат заверка в последната седмица на семестъра, в кабинет № 310 на ДФВС при зам. директора по учебна дейност.

  7. АФА (АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОС) Всички документи се подават при лекарката на Спортния комплекс - ДФВС. Краен срок за подаване 07.10.2016 г. (Петък). На 10.10.2016 г. (Понеделник) всички одобрени за групите по АФА да се явят в 13.00 ч. в зала № 319 на Спортния комплекс - ДФВС. ПРИСЪСТВИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Информация в кабинет № 302 на ДФВС - спортен комплекс на ТУ - София при ст.пр. д-р А. Църова.

  8. Напомняме на студентите получили условна заверка по спорт за Зимния семестър на учебната 2015/2016 г., по заявление за невзети занимания по спорт. В срок от 03.10.2016 г. до 14.10.2016 г. да се явят в спортния комплекс (ДВФС) за записване и разпределение в профилираните групи по вид спорт за Летния семестър на учебната 2016/2017 година. В противен случай заверките ще бъдат анулирани!

  9. За студентите ще има информационни лекции относно учебната дисциплина спорт на 26.09.2016 г. от 13:45 и 15:45 часа и на 27 и 28.09.2016 г. от 09:30, 11:30, 13:45 и 15:45 часа. В сградата на ДФВС – Спортен комплекс на ТУ – София.

  10. Студенти, които не могат да влязат в системата, могат да се запишат на място в спортния комплекс, в срок от приключването на електронното записване, до края на втората учебна седмица.

Статистика:

Разпределение по спортове (заети места/всички места):
 Баскетбол (396/400)
 Ветроходство (40/40)
 Волейбол (200/200)
 Гребане (257/280)
 Джудо/Б.С. (40/40)
 Катерене по въже - Спелеология (40/40)
 Лека атлетика (119/120)
 Планинарство (319/320)
 Плуване (788/800)
 Спортно катерене (80/80)
 Тенис на корт (200/200)
 Тенис на маса (400/400)
 Фитнес (Жени) (399/400)
 Фитнес (Мъже) (402/400)
 Футбол (379/380)
 Футбол (Жени) (13/20)
 Хандбал (19/20)
Общо: (4091/4140)