Записването онлайн НЕ е активно.

Влизането в системата се извършва чрез ЕГН/ЛНЧ и факултетен номер.
ЕГН/ЛНЧ:
Фак. номер:

Съобщения:

  1. Записването по интернет, ще бъде активино от 15.02.2016 (Понеделник) до 19.02.2016 (Петък) включително.

  2. Всички редовни студенти от I и II курс, трябва да се запишат задължително два пъти седмично на спорт, в два различни дни. Моля, отбележете си в седмичния разпис в кой ден и час, и при кой преподавател сте се записали!

  3. Продължителността на един учебен час е 90 мин.

  4. Всеки студент трябва да запише два спортни часа в два различни дни или един час от спортовете катерене по въже, планинарство и спортно катерене, които се броят за два часа.

  5. С приключване на учебния семестър, при неизпълнен норматив от минимум 11 часа за едно занимание и минимум 22 часа за две занимания, заверка НЯМА да се дава и никакви компромиси НЯМА да бъдат правени!

  6. Освободените от спорт, по медицински причини, трябва да подадат документи (протокол от лекарска комисия с трима лекари, епикризи, решения на ТЕЛК) в лекарския кабинет на спортния комплекс до 4 Март 2016 г. По преценка на лекаря, може да има пренасочване към група с адаптирана физическа активност (АФА), която ще има занимания два пъти седмично с намалено физическо натоварване. Заниманията ще бъдат оповестени на информационните табла в спортния комплекс на ДФВС. Само студентите напълно освободените от спорт, включени в списъка изготвен от лекар към спортния комплекс на ТУ - София, ще получат заверка в последната седмица на семестъра, в кабинет № 310 на ДФВС при зам. директора по учебна дейност.

  7. АФА (АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОС) Всички документи се подават при лекарката на Спортния комплекс - ДФВС. Краен срок за подаване 04.03.2016 г. (петък). На 07.03.2015 г. (понеделник) всички одобрени за групите по АФА да се явят в 13.00 ч. в зала № 319 на Спортния комплекс - ДФВС. ПРИСЪСТВИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Информация в кабинет № 302 на ДФВС - спортен комплекс на ТУ - София при ст.пр. д-р А. Църова.

  8. Напомняме на студентите получили условна заверка по спорт за Зимния семестър на учебната 2015/2016 г., по заявление за невзети занимания по спорт. В срок от 22.02.2016 г. до 11.03.2016 г. да се явят в спортния комплекс (ДВФС) за записване и разпределение в профилираните групи по вид спорт за Летния семестър на учебната 2015/2016 година. В противен случай заверките ще бъдат анулирани!

  9. Студенти, които не могат да влязат в системата, могат да се запишат на място в спортния комплекс, в срок от приключването на електронното записване, до края на втората учебна седмица.

Статистика:

Разпределение по спортове (заети места/всички места):
 Баскетбол (338/360)
 Ветроходство (32/40)
 Волейбол (120/120)
 Гребане (221/280)
 Катерене по въже - Спелеология (40/40)
 Лека атлетика (35/40)
 Планинарство (245/260)
 Плуване (552/800)
 Спортно катерене (99/100)
 Тенис на корт (170/170)
 Тенис на маса (400/400)
 Фитнес (Жени) (318/320)
 Фитнес (Мъже) (400/400)
 Футбол (375/380)
 Футбол (Жени) (9/20)
Общо: (3354/3730)